Bezpłatne studia podyplomowe i MBA dla pracowników przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.