Blog

Konsultacje terenowe 04.07.2019 w Lubiewie

W imieniu Wójt Gminy Lubiewo Pani Joanny Jastak oraz pracowników KPOWES serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje z siedzibą na terenie Gminy Lubiewo do wzięcia udziału w konsultacjach terenowych dla organizacji pozarządowych, które odbędą się 04.07.2019 r. (czwartek) w restauracji Wrzos w Wielonku w godzinach od 13:00 do 18:00.

Zakres doradztwa obejmuje m.in.:
– zakładanie, prowadzenie, zmiany w podmiotach ekonomii społecznej (PES),
(w tym kluby sportowe);
– zmiany statutów, projekty uchwał, protokołów, druki Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
– regulaminy wewnętrzne PES;
– postępowanie w KRS;
– prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej;
– działalność gospodarcza w PES;
– status OPP;
– prawa autorskie;
– ochrona danych osobowych;
– zmiany w prawie;
– sprawy kadrowe;
– umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, inne);
– umowy i porozumienia zawierane w codziennej działalności PES (np. umowa najmu, użyczenia,
porozumienie o współpracy);
– wolontariat;
– nadzór nad PES;
– rozliczanie dotacji;
– finansowanie działalności PES;
– sprawozdawczość PES;
– zarządzanie strategiczne w organizacji;
– zarządzanie zasobami ludzkimi;
– współpraca z samorządem.
Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 27 czerwca br. pod numerem tel. 517 049 645
lub email: ciepluch@lubiewo.pl

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź