Blog

Zdjęcie uczestników konsultacji standardów OWES

Konsultacje Standardów OWES w Bydgoszczy

29 maja 2019 roku w Bydgoszczy odbyło się regionalne spotkanie konsultacyjne organizowane przez  Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie kierowane było do przedstawicieli  Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji
Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych. Głównym celem spotkania była dyskusja nad   systemem wsparcia ekonomii społecznej i modyfikacją Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź