Spotkanie konsultacyjno- informacyjne dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Plakat "Spotkanie konsultacyjno-informacyjne AKSES" organizowane przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej w dwudziestego dziewiątego maja 2019 w godzinach od dziesiątej do szesnastej w hotelu Kuźnia na ulicy Gdańskiej 67 w Bydgoszczy

Spotkanie konsultacyjno- informacyjne dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

29 maja br. w Bydgoszcz w  Hotelu Kuźnia  ul. Gdańska 67, godz. 10:00 – 16:00, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje
cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji
Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, których głównym celem będzie m.in. dyskusja
nad systemem wsparcia ekonomii społecznej i modyfikacją Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej.
Mamy nadzieję, iż wspólna wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów przyczyni się
do wspólnego wypracowania wniosków i rekomendacji, tak aby usługi wsparcia ekonomii społecznej
świadczone przez OWES, teraz i w przyszłości, najpełniej odpowiadały na potrzeby podmiotów ekonomii
społecznej.

REJESTRACJA : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3bKwtrYckEExFdVo57BFiIjb3YQBUM65xtuqsBH24CQ3Fhw/viewform

ZAPRASZAMY!

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź