Blog

Konsultacje terenowe w Nakle nad Notecią.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do spotkania z pracownikami  Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej.

informujemy, że w dniu 15.05.2019  roku odbędą się konsultacje terenowe z doradztwa świadczone przez pracowników  KPOWES .
Miejsce:  Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46
Godziny: 9:00- 14:00

Zakres doradztwa obejmuje m.in.:

– zakładanie, prowadzenie, zmiany w PES (w tym kluby sportowe);
– zmiany statutów, projekty uchwał, protokołów, druki KRS;
– regulaminy wewnętrzne PES;
– postępowanie w KRS;
– prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej;
– działalność gospodarcza w PES;
– status OPP;
– prawa autorskie;
– ochrona danych osobowych;
– zmiany w prawie;
– sprawy kadrowe;
– umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, inne);
– umowy i porozumienia zawierane w codziennej działalności PES (np. umowa najmu, użyczenia, porozumienie o współpracy);
– wolontariat;
– nadzór nad PES;
– rozliczanie dotacji;
– finansowanie działalności PES;
– sprawozdawczość PES;
– zarządzanie strategiczne w organizacji;
– zarządzanie zasobami ludzkimi;
– współpraca z samorządem.

Zainteresowanych doradztwem serdecznie zapraszamy !!

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź