Blog

Szkoła liderów ekonomii społecznej - plakat

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu: SZKOŁA LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (146 kB, docx)

Szkolenie kierujemy do : osób fizycznych, liderów społecznych i aktywnych przedstawicieli instytucji publicznych i samorządu, szkół i biznesu oraz organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych mediów, działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie z powiatów sępoleńskiego, tucholskiego, nakielskiego, bydgoskiego oraz Miasta Bydgoszcz.
Program Szkolenia obejmuje tematykę:
1. „Budowanie i zarządzanie zespołem NGO/przedsiębiorstwa społecznego (PS)”, „Budowanie misji i marki NGO/PS”  – 11h
2. „Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO/ PS” – Gra strategiczna – 12h
3. „Działalność odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza NGO/ PS, źródła finansowania NGO/PS, aspekty prawne, inne”- 9 h
Szkolenia odbędą się:
1. 22-24.05.2019r. w Cekcynie,  powiat tucholski, ul. Ogrodowa 17 – Ośrodek turystyczny „Jarzębina”
2. 23-25.05.2019 r. w Jarzmionkach, powiat sępoleński, Jarzmionki 26 – „ Hotel Diadem”
3. 24-26.05.2019 r. w Wąsoszu powiat nakielski,  ul. Nadbrzeżna 10 – „Hotel Albatros”
Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
Prowadzący: Grzegorz Wojtanowski, Marcin Płocharczyk, Brygida Pieńkosz
Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przysłać na adres e-mail: mtrawinska.kpowes@gmail.com lub dostarczyć osobiście. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 maja 2019 r.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź