Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich

Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich

9 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich.

W myśl ustawy, Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich sprawować będzie Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Tekst ustawy

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź