Blog

Plakat o treści "Targi dobrych praktyk - prezentacja podmiotów" które odbyły się w Bydgoszczy dziesiątego grudnia 2018

TARGI DOBRYCH PRAKTYK – BYDGOSZCZ 2018 – 10.12.2018

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet ” Gineka” i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w „Targach Dobrych Praktyk” Ekonomii Społecznej w dniu 10 grudnia br. godzina 9:00 – 14:00
miejsce: Bydgoszcz, ul. Garbary 2 Akademicka Przestrzeń Kulturalna – Wyższa Szkoła Gospodarki

LISTA WYSTAWCÓW

Równolegle podczas trwania targów w sali obok odbędzie się konferencja pt. „Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Zgłoszenie na konferencję znajdą Państwo tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2rw558Umu9K_F1nBq9OLZXvlqXzAdNJp0fpOSfYkrpukdg/viewform?vc=0&c=0&w=0

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu” Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko- pomorskim”- Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź