Spółdzielnia Socjalna Progres w pełni rozkwitu.

Spółdzielnia Socjalna Progres w pełni rozkwitu.

Spółdzielnia Socjalna „PROGRES” została założona we wrześniu 2012 roku przez 2 stowarzyszenia. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju PROGRES oraz Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO. Organizacje od wielu lat prowadzą działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

Spółdzielnia Socjalna  „Progres” poleca następujące usługi:

Terapia psychologiczna http: http://www.ssprogres.pl/pl/page/terapia-psychologiczna

Terapia pedagogiczna:  http://www.ssprogres.pl/pl/page/terapia-pedagogiczna

Terapia integracji sensorycznej:  http://www.ssprogres.pl/pl/page/terapia-integracji-sensorycznej

Terapia ręki  http://www.ssprogres.pl/pl/page/terapia-r%C4%99ki

Terapia wzroku http://www.ssprogres.pl/pl/page/terapia-wzroku

Terapia słuchu:http: //www.ssprogres.pl/pl/page/wczesne-wspomaganie-rozwoju

Terapia logopedyczna  http://www.ssprogres.pl/pl/page/terapia-logopedyczna

Wczesne wspomaganie rozwoju  http://www.ssprogres.pl/pl/page/wczesne-wspomaganie-rozwoju

Biofeedback  http://www.ssprogres.pl/pl/page/biofeedback

Fizjoterapia  http://www.ssprogres.pl/pl/page/fizjoterapia

Spółdzielnia zatrudnia 5 osób. Część z nich to osoby niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne. Dzięki pracy w spółdzielni mają szanse powrotu do aktywności społecznej i zawodowej.

Spółdzielnia stara się przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych na otwartym rynku pracy.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź