Blog

Logo firm "Borowiacki Wigor" oraz "ZAZ Tuchola"

Nagrody Ministra dla Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor” i „Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”

Z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego” obchodzonego 21 listopada dwa podmioty z naszego subregionu otrzymały NAGRODY ZESPOŁOWE – za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przyznawane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor” i „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”

GRATULUJEMY!!!!!!! Cieszymy się, możliwością współpracy z tak ciekawymi ludźmi.

Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor” za sukcesy  w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz za niezwykle szybki rozwój Spółdzielni, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług gastronomicznych oraz opiekuńczych dla mieszkańców gminy.

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi za profesjonalizm, wysoką jakość świadczonych usług, przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w środowisku i do pracy na otwartym rynku pracy.

 

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź