Targi Dobrych Praktyk – Bydgoszcz 2018

Plakat o treści "Targi dobrych praktyk" Ekonomii Społecznej. Dziesiątego grudnia 2018 na ulicy garbary 2 w bydgoszczy

Targi Dobrych Praktyk – Bydgoszcz 2018

Szanowni Państwo, więcej niz biznes

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet ” Gineka” i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza wszystkie podmioty działające w sferze ekonomii społecznej do udziału w Targach Dobrych Praktyk” Ekonomii Społecznej w dniu 10 grudnia br. godzina 9:00 – 14:00

miejsce: Bydgoszcz, ul. Garbary 2 Akademicka Przestrzeń Kulturalna – Wyższa Szkoła Gospodarki

Do udziału w targach zapraszamy wszystkie organizacje oferujące innym jakieś dobro w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej. Mogą to być między innymi: stowarzyszenia, fundacje, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwa społeczne i inne podmioty działające w sferze ekonomii społecznej.

Wszystkim zakwalifikowanym organizacjom oferujemy bezpłatne stanowisko wystawiennicze  w Strefie Ekonomii Społecznej.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 listopada 2018 

W załączeniu przesyłam kartę zgłoszenia na Targi Dobrych Praktyk

Karty zgłoszeniowe  prosimy odesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, ul. Sułkowskiego 17,

85-634 Bydgoszcz, tel. 52 349-54-77, e-mail: anna.a@kpowes.org.pl

Równolegle podczas trwania targów w sali obok odbędzie się konferencja pt. „Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Zgłoszenie na konferencję znajdą Państwo tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2rw558Umu9K_F1nBq9OLZXvlqXzAdNJp0fpOSfYkrpukdg/viewform?vc=0&c=0&w=0

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu” Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”- Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Karta Zgłoszenia (98 kB, docx)

poziom-kolor

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź