Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku

Informacja na temat wykorzystania danych osobowych

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA zaprasza do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko specjalisty ds. PZP.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w zakresie prawidłowości zakupu/dostarczania usług i dostaw realizowanych na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych oraz udzielanych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Więcej szczegółów oraz załącznik nr 1

Proszę o przesłanie oświadczenia (wzór – Załącznik nr 1) o spełnianiu wymogów doświadczenia oraz posiadanych kompetencji oraz wskazać:
Cenę (brutto) PLN za miesiąc świadczenia usługi.Informację zwrotną proszę kierować drogą e-mailową na adres e-mail: iwona@kpowes.org.pl lub osobiście do biura projektu znajdującego się przy ul. Sułkowskiego 17 w Bydgoszczy do dnia 13.11.2018r.

/ Aktualności

Udostępnij ten artykuł

O autorze

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź
 Ronnie Harrison Womens Jersey