Blog

Idea - Planning - Strategy - Success

Bezpłatne szkolenie – Budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

Budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w
ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju
pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Szkolenie kierujemy do osób pracujących lub zainteresowanych pracą w warsztatach terapii zajęciowej zarządzanych przez podmioty ekonomii społecznej mających siedzibę na terenie subregionu bydgoskiego ( powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i m.Bydgoszcz)

Program Szkolenia obejmuje tematykę:
1.Przywitanie uczestników/ Omówienie zasad i założeń szkolenia
2.Zaplanuj swoją karierę zawodową:
3.Komunikacja w pracy
4. Asertywność

Szkolenie odbędzie się:

09 listopada 2018 r.

w godzinach : 7:00 – 13:00

w budynku Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przy ul. Pl. Kościeleckich 6

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Grażyna Skoczek

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przysłać

na adres e-mail: szkolenia@kpowes.org.pl

lub listownie KPOWES ul. Sułkowskiego 17 85 – 634 Bydgoszcz

lub dostarczyć osobiście.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy (154 kB, docx) Regulamin (156 kB, docx) Program (14 kb, docx)
/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź