Wyniki naboru na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji