Blog

Logo restauracji Naturalna

Gościnnie w „Naturalnej”

18.09.2018 roku w pięknych okolicznościach restauracji „Naturalna” odbyło się spotkanie kooperacyjne dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech sektorów : jako przedstawiciel samorządu wystąpił Pan Wojciech Sypniewski wójt Gminy Osielsko, jako przedstawiciel biznesu wystąpił Pan Marcin – prowadzący własną działalność gospodarczą, przedsiębiorców społecznych reprezentowali przedstawiciele zarządów : Fundacji Pro Omnis, Spółdzielni Socjalnej „Koronowianka” , gospodarza spotkania Spółdzielni Socjalnej „ Nowe Miasto” przedstawicielki KPOWES oraz ekspertki Pani Alina Latos ekspert ds. PZP i Pani Zofia Zięba ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkania oprócz wymiany doświadczeń padło kilka ważnych kwestii dotyczących współpracy trójstronnej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie. Zastanawiano się jak zwiększyć możliwości zlecania usług zarówno przez samorządy jak i podmioty gospodarcze podmiotom ekonomii społecznej. Omawiano również słabości sektora pozarządowego w kontekście sprawozdawczości i konkurencyjności rynkowej. Cykl kameralnych, branżowych spotkań z ekonomią społeczną jest nową formą wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w ich rozwoju gospodarczym.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź