Blog

Szkolenie – Zmiany w przepisach prawa oświatowego i karty nauczyciela oraz ich konsekwencje finansowe dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (153 kB, docx) REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH (156 kB, docx) PROGRAM (154 kB, docx)

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej. Zmiany w przepisach prawa oświatowego i karty nauczyciela oraz ich konsekwencje finansowe
dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty ekonomii społeczne

Szkolenie kierujemy do osób prowadzących lub zainteresowanych pracą w niepublicznych placówkach oświatowych zarządzanych przez podmioty ekonomii społecznej mających siedzibę na terenie subregionu bydgoskiego ( powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i m.Bydgoszcz)

Program Szkolenia obejmuje tematykę:
1. Status nauczyciela jako pracownika w niepublicznej placówce oświatowej.
2. Awans zawodowy nauczyciela w niepublicznych placówkach oświatowych w świetle zmiany przepisów prawa oświatowego.
3. Zasady bezpieczeństwa i higieny w niepublicznych placówkach oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.
4. Analiza zmiany przepisów prawa w obszarze oświaty i ekonomiczne aspekty ich wdrożenia dla niepublicznych placówek oświatowych.

Szkolenie odbędzie się:

20 września 2018 r.

w godzinach : 8:30 – 15:00

w budynku Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przy ul. Pl. Kościeleckich 6

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Izabela Wiernikowska

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przysłać

na adres e-mail: szkolenia@kpowes.org.pl

lub listownie KPOWES ul. Sułkowskiego 17 85 – 634 Bydgoszcz

lub dostarczyć osobiście.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 września 2018 r.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź