Blog

Rozeznanie rynku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA zaprasza do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego usługi zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji wizualnej.

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie zindywidualizowanych usług zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji wizualnej realizowanych w ramach pakietu marketingowego dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS) , posiadających siedzibę na terenie subregionu 1 województwa kujawsko-pomorskiego (m. Bydgoszcz; powiaty: bydgoski, sępoleński, nakielski, tucholski). Głównym celem usługi jest zaprojektowanie i wykonanie systemu identyfikacji wizualnej w ramach pakietu marketingowego,który wpłynie na promocję PES, w tym PS.
Informację zwrotną proszę kierować przesyłką pocztową lub osobiście na adres biura projektu znajdującego się przy ul. Sułkowskiego 17 w Bydgoszczy do dnia 13.08.2018

Zapytanie ofertowe (162 kB, docx) Załącznik nr 1 - Formularz oferty (173 kB, doc) Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia oferty (192 kB, doc) Załącznik nr 3 - Oświadczenie (139 kB, docx) Załącznik nr 4 - Wykaz usług (117 kB, docx)
/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź