Blog

Plakat programu mobilni 2 "Wyjedź na staż za granice i zdobądź prace w kraju"

Mobilni na rynku pracy2 – zaproszenie do udziału w projekcie dla osób w wieku 18-35 lat

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza wszystkie osoby do 35 roku życia z naszego województwa, które nie uczą się ani nie pracują do udziału w projekcie „Mobilni na rynku pracy2” . W projekcie mogą brać udział również osoby niepełnosprawne. Obecnie rekrutujemy grupę do wyjazdu do Włoch na 2-miesięczny staż, zaś po powrocie pomagamy im odnaleźć się na rynku pracy. Wszystkie koszty pokrywane są z funduszy unijnych (kursy językowe – angielski, włoski, podróż, zakwaterowanie, kieszonkowe).
Informacje dotyczące projektu
„Mobilni na rynku pracy 2 – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”
Unijny Projekt Mobilni na rynku pracy powraca z drugą edycją. W poprzednim projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Większość z nich znalazła pracę po projekcie. Tym razem staże realizowane będą we Włoszech i na Malcie. Oprócz staży ze środków unijnych finansowane będą dodatkowo: wycieczki po kraju pobytu, kursy językowe i wycieczki. Ponadto finansujemy uczestnikom zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazd, ubezpieczenie etc., a w Polsce kursy językowe i zawodowe, pośrednictwo pracy i wiele innych.
Dla kogo?
Dla osób młodych (18-35 lat) mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się, nie studiują, w tym również niepełnosprawnych.
Na czym polega projekt?
Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu/ powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia jak szkolenia i kursy dla uczestników w tym międzynarodowy wyjazd i odbycie zagranicznego stażu zawodowego.
Mobilni na rynku pracy w mediach: TVP Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska, Radio PIk, RADIO ESKA, RADIO RMF MAX, i inne (linki do artykułów i audycji na naszym fanpage’u https://www.facebook.com/mobilniNEET/ )
a) Zanim wyjedziesz w Polsce zapewnimy Ci przygotowanie do pobytu za granicą – kurs zawodowy (dla osób przebranżawiających się lub bez wyuczonego zawodu), szkolenia językowe, lekcje o kulturze kraju wyjazdu, wyjazd integracyjny z grupą (ok 11 osób) i różnego rodzaju warsztaty.
b) Wyjazd zagraniczny – 2-miesięczny grupowy pobyt za granicą. W tym czasie odbędziesz staż zawodowy ale również weźmiesz udział w dalszym kursie językowym, a dzięki wycieczkom, imprezom kulturalnym i innym atrakcjom poznasz lepiej kraj i jego kulturę kraju.
KRAJ
PRZYKŁADOWE BRANŻE
Włochy – Usługi (np. fryzjerskie, medyczne, budowlane), produkcja , IT
c) Wsparcie po powrocie do kraju –staż u pracodawcy, kurs zawodowy (dla wybranych uczestników), warsztaty, pośrednictwo pracy itp.
d) Wsparcie mentora, czyli osoby kontaktowej na każdym etapie projektu oraz za granicą, dodatkowo wsparcie opiekuna z w kraju, w którym organizowany jest staż.
Jak przystąpić do projektu?
REKRUTACJA :
ETAP I: dostarczenie dokumentów tj.:
– formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zwierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu
– nie starsze niż 5 dni roboczych zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy).
– oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
Gdzie znajdę dokumenty i gdzie mogę je oddać po wypełnieniu?
Dokumenty można otrzymać:
– na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl, dział Projekty Unijne, zakładka Mobilność
– w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna a stronie www.pte.bydgoszcz.pl
– w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
Dokumenty można składać:
– w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna na stronie www.pte.bydgoszcz.pl
– na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)
– w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy osobiście, przez osobę trzecią, lub listownie ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– Telefonicznie ( dla osób niepełnosprawnych i nie mających dostępu do komputera) pod numerem (52) 322 90 61 lub mailowo na adres mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl (obowiązkowo skan)
Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.
ETAP II Rozmowa indywidualna z pracownikami projektu. W trakcie rozmowy chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie, a dzięki krótkiemu testowi językowemu sprawdzimy czy znasz podstawowe zwroty pozwalające na porozumienie się za granicą.
Osoby które pomyślnie przejdą rozmowę i test językowy zapraszane są do kolejnego etapu.
ETAP III Ocena predyspozycji do wyjazdu i pracy w grupie
W tym etapie będzie miała miejsce kolejna rozmowa z naszym pracownikiem dotycząca Twoich predyspozycji do wyjazdu a razem z innymi kandydatami weźmiesz udział w zadaniu dotyczącym pracy w grupie.
Lista uczestników przyjętych do projektu zostanie opublikowana na stronie www.pte.bydgoszcz.pl
Czy udział jest bezpłatny?
Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:
a) w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe (za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju),
b) komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów – certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,
c) w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, zakwaterowania, imprez i wycieczek kulturalnych, ubezpieczenia itp. oraz kieszonkowe w celu pokrycia kosztów całodziennego wyżywania i transportu lokalnego
Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej:
– na spotkaniu informacyjnym, (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)
– w biurze projektu w siedzibie lidera (PTE) w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 85-034 w pokoju 3, e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl, tel. (52) 322 90 61, z godzinami otwarcia od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do 16.00.
– na stronie internetowej projektu: www.pte.bydgoszcz.pl, na naszym fanpage na Facebooku www.facebook.com/mobilniNEET lub na Instagramie https://www.instagram.com/mentormobilni/?hl=pl

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź