Blog

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
organizacji 1-dniowej wizyty studyjnej dla uczestników projektu, zainteresowanych funkcjonowaniem w obszarze ekonomii społecznej. Wizyta będzie polegała na zwiedzeniu przedsiębiorstwa społecznego, którego praca i funkcjonowanie odzwierciedlają specyfikę przedsiębiorstwa spolecznego. Głównym celem wizyty studyjnej będzie zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania PS realizowanej w ramach projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do jej złożenia.

Ofertę można złożyć osobiście w biurze projektu, Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 17 lub drogą e-mail na adres: anna@kpowes.org.pl w terminie do dnia 19.07.2018 r. godz. 10.00. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie o cenę – organizacja 1-dniowej wizyty studyjnej w ramach KPOWES”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52 349 54 77 w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00.

Formularz cenowy (170 kB, doc) Rozeznanie rynku (173 kB, doc)
/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź