Ostateczna lista rankingowa po złożonym odwołaniu – nabór 2/2018