Blog

Zdjęcie ludzi siedzących przy stole, czwarty czerwiec 2018 - zdjęcie numer 1

Spotkanie Podkomitetu ds. Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy

22 maja w Sali Lustrzanej Collegium Medicum w Bydgoszczy odbyło się kolejne, drugie spotkanie Podkomitetu ds. Ekonomii Społecznej, które skupia 15 członków – najaktywniejszych przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji zaangażowanych w rozwój sektora ES z terenu Miasta Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, powiatu nakielskiego oraz tucholskiego. Nadzór „sekretaryjny” nad Podkomitetem pełni Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy, wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Do zadań Podkomitetu należą w szczególności: monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej na terenie funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (www.kpowes.org.pl), identyfikacja barier w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, współpraca w zakresie realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020, upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej.
Podczas spotkania był kontynuowany – podjęty w grudniu ubiegłego roku – temat polityki senioralnej. Wówczas gościem spotkania był dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Ryszard Kamiński, który omówił koncepcję „zielonej opieki” oraz realizowany na rzecz jej urzeczywistnienia projekt unijny, którym zakładał utworzenie i funkcjonowanie 15 gospodarstw opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością, osób starszych (szczegóły: http://www.opieka.kpodr.pl/pl/front/).

Gośćmi wspomnianego spotkania w dniu 22 maja byli: Agnieszka Lange-Olszewska
i Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, które działają na rzecz osób starszych
w Bydgoszczy (zwłaszcza w Fordonie) i Toruniu, prowadząc bary oraz dzienny dom pobytu (w Fordonie); ponadto zaproszenie przyjęła p. Monika Matowska, radna i Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Bydgoszczy, oraz poseł Michał Stasiński.
To, co już się zadziało po spotkaniu, to zaproszenie przedsiębiorstw społecznych
z Bydgoszczy do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Bydgoszczy na dzień 29 maja, by dalej rozmawiać o współpracy na rzecz osób starszych.
Podczas spotkania Podkomitetu bowiem wyraźnie wybrzmiała niedostateczna współpraca różnych podmiotów działających na rzecz osób starszych na terenie Miasta Bydgoszczy, potrzeba ściślejszej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
i Urzędem Miasta Bydgoszczy, strategicznej koordynacji, tworzenia w większej liczbie (za przykładem chociażby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu) klubów seniora, świetlic itp.
Wyzwanie starzejącego się społeczeństwa prędzej czy później należy podjąć. Im lepsza współpraca – tym sukces pewniejszy. Miejmy nadzieję, że Bydgoszcz sobie również poradzi.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź