Blog

BUDOWANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNCH – dwa bezpłatne szkolenia w Bydgoszczy

Program godzina 9:30 Formularz zgłoszeniowy godzina 9:30 Program godzina 15:00 Formularz zgłoszeniowy godzina 14:30

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

BUDOWANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNCH

Szkolenie kierujemy do osób zainteresowanych współpracą międzysektorową pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a biznesem, mających siedzibę na terenie subregionu bydgoskiego ( powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i m.Bydgoszcz)

Program Szkolenia obejmuje:

· Dlaczego warto współpracować?
· Pojęcie powiązań kooperacyjnych.
· Polityka rozwoju w zakresie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.
· Warunki współpracy – co nas dzieli, co nas łączy?
· Definiowanie celów strategicznych współpracy.
· Podstawowe definicje i pojęcia związane z różnymi formami kooperacji.
· Współpraca na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szkolenie odbędzie się:

12 czerwca 2018 r.

w godzinach : 9.30 – 12.45 i 14.30 – 17.45

przy ul. Jezuickiej 2 w sali im. Łochowskiego parter.

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Przyborska

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przysłać

na adres e-mail: szkolenia@kpowes.org.pl

lub listownie KPOWES ul. Sułkowskiego 17 85 – 634 Bydgoszcz

lub dostarczyć osobiście.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 czerwca 2018 r.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź