Blog

Zdjęcie dwóch członkiń KPOWES

Zmiany w przepisach prawa oświatowego i karty nauczyciela oraz ich konsekwencje finansowe dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej.

Na piątkowym spotkaniu dla nauczycieli omawiano zmiany w przepisach prawa oświatowego i karty nauczyciela oraz ich konsekwencje finansowe dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej. Omawiano następujące tematy:

– Status nauczyciela jako pracownika w niepublicznej placówce oświatowej,

– Awans zawodowy nauczyciela w niepublicznych placówkach oświatowych w świetle zmiany przepisów prawa oświatowego,

– Zasady bezpieczeństwa i higieny w niepublicznych placówkach oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa,

-Analiza zmiany przepisów prawa w obszarze oświaty i ekonomiczne aspekty ich wdrożenia dla niepublicznych placówek oświatowych

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź