Ekonomia społeczna w Radach Działalności Pożytku Publicznego

Logo z grafiką rodziny i treścią "Regionalny ośrodek polityki społecznej w Toruniu"

Ekonomia społeczna w Radach Działalności Pożytku Publicznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza gminne i powiatowe Raday Działalności Pożytku Publicznego w woj. kujawsko-pomorskim do spotkań.

Tematyka spotkań dotyczy m.in. tworzenia lokalnych zespołów ds. ekonomii społecznej (np. w ramach struktury RDPP), tworzenia zapisów dotyczących ekonomii społecznej w lokalnych programach/strategiach, klauzuli społecznych czy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej.

Zgłoszenia RDPP będą przyjmowane do września 2018 roku.

Zainteresowani przedstawiciele Rad Działalności Pożytku Publicznego z województwa kujawsko-pomorskiego mogą w tej sprawie kontaktować się z pracownikiem ROPS-u, panem Adama Szumskim – tel. 571-293-185 lub email: a.szumski@rops.torun.pl.

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź