Archiwum: 15 maja 2018

15

Maj2018
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej na: organizacji 1-dniowej wizyty studyjnej dla uczestników projektu, którzy założyli przedsiębiorstwo społeczne (PS). Wizyta będzie polegała na zwiedzeniu przedsiębiorstwa społecznego, którego praca i funkcjonowanie odzwierciedlają specyfikę zatrudnienia w PS. Głównym celem wizyty ... Czytaj więcej
15 maja 2018Justyna Górska