Blog

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku

Rozeznanie rynku Formularz cenowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
organizacji 1-dniowej wizyty studyjnej przedstawiającej dobre praktyki
w zakresie funkcjonowania podmiotu/ów ekonomii społecznej
w ramach projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do jej złożenia.

Ofertę można złożyć osobiście w biurze projektu, Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 17 lub drogą e-mail na adres: anna@kpowes.org.pl w terminie do dnia 23.02.2018 r. godz. 10.00. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego na kopercie należy umieścić napis “Zapytanie o cenę – organizacja 1-dniowej wizyty studyjnej w ramach KPOWES”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52 349 54 77 w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź