Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości usługi

Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości usługi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

przeprowadzenie szkoleń służących nabyciu lub podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych
do założenia, prowadzenia i rozwijania PES, w szczególności PS
w ramach projektu  „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do jej złożenia.

Ofertę można złożyć osobiście w biurze projektu, Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 17 lub drogą e-mail na adres: biuro@kpowes.org.pl w terminie do dnia 18.10.2017 r. godz. 15.00. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie o cenę – przeprowadzenie szkoleń w ramach KPOWES„.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52 349 54 77 w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź