Nabór do ścieżki PS 2/2017

Nabór do ścieżki PS 2/2017

Rozpoczynamy III rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”.

Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub stworzyć nowe miejsca pracy w istniejących PS.

Nabór stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Czas trwania naboru: 28.08.2017r – 20.09.2017r

Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do Ścieżki PS” oraz sposobem wypełnienia dokumentacji.

Dokumenty należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Formularzu rekrutacyjnym, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 (liczy się data przekazania dokumentów pracownikowi).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski uprzednio skonsultowane z doradcą kluczowym/kluczowym doradcą biznesowym/specjalista ds. przedsiębiorczości. W celu konsultacji należy skontaktować się z biurem projektu.

Ponadto, wszelkich niezbędnych informacji udziela kadra KPOWES pod numerem telefonu +48 739 202 422, drogą mailową: biuro@kpowes.org.pl lub osobiście w punkcie konsultacyjnym KPOWES w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 17 od poniedziałku do piątku między godziną 12:00 a 15:00.

 

 

Załączniki:

Aktualny Regulamin KPOWES uczestników/czek do ścieżki PS z dn. 12.09.2017

· Regulamin rekrutacji KPOWES uczestników/czek do ścieżki PS

· Karta oceny formalnej (136 KB, DOCX)

· Karta oceny merytorycznej (132 KB, DOCX)

· Wykaz działalności wykluczonych z pomocy de minimis (355 KB, DOCX)

 

Załączniki dla osób fizycznych tworzących nowe PS

· Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych zakładających nowe PS (166 KB, DOCX)

· Załącznik nr 1, osoby fizyczne – nowe PS (220 KB, DOCX)

· Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego Oświadczenie dotyczące KPRES (146 KB, DOC)

 

Załączniki dla osób prawnych tworzących nowe PS

· Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych zakładających nowe PS (152 KB, DOCX)

·Załącznik nr 1, osoby prawne – nowe PS (178 KB, DOCX)

·Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego Oświadczenie dotyczące KPRES (146 KB, DOC)

 

Załączniki dla istniejącego PS, które chce utworzyć nowe miejsce pracy

· Formularz rekrutacyjny dla istniejącego PS w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy (158 KB, DOCX)

· Załącznik nr 1, istniejące PS, nowe miejsce pracy (178 KB, DOCX)

· Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego Oświadczenie dotyczące KPRES (146 KB, DOC)

 

Załączniki dla PES przekształcającego się w PS

· Formularz rekrutacyjny dla PES przekształcającego się w PS (158 KB, DOCX)

· Załącznik nr 1, PES w PS (228 KB, DOCX)

· Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego Oświadczenie dotyczące KPRES (146 KB, DOC)

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź