Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej – Bydgoszcz 2017

Plakat o treści "Targi dobrych praktyk ekonomii społecznej" Bydgoszcz dziesiątego września 2017 Jarmark Kujawsko-Pomorski w Myślęcinku

Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej – Bydgoszcz 2017

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet ” Gineka” i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza wszystkie podmioty działające w sferze ekonomii społecznej do udziału w Targach Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej.  Dwudniowe święto ekonomii społecznej przewiduje prezentację podmiotów ekonomi społecznej na Jarmarku Kujawsko – Pomorskiego w Myślęcinku w dniu 10 września 2017 roku oraz realizację w dniu 11 września 2017 roku  konferencji tematycznej pt ” Ekonomia Społeczna – przestrzeń innowacji”.

Do udziału w targach zapraszamy wszystkie organizacje oferujące innym jakieś dobro w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej. Mogą to być między innymi: stowarzyszenia, fundacje, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwa społeczne i inne podmioty działające w sferze ekonomii społecznej.

Wszystkim zakwalifikowanym organizacjom oferujemy bezpłatne stanowisko wystawiennicze o powierzchni 6m2 w Strefie Ekonomii Społecznej

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 sierpnia 2017

Karty zgłoszeniowe wraz z logotypem prosimy odesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, ul. Sułkowskiego 17,

85-634 Bydgoszcz, tel. 52 349-54-77, e-mail: biuro@kpowes.org.pl

 

Regulamin (14.9KB, DOCX)

Karta zgłoszeniowa

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź