Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności z dn. 12.06.2017