Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności z dn. 12.06.2017

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności z dn. 12.06.2017

Stowarzyszenie GINEKA oświadcza, że lista wybranych wykonawców wskazana na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/edit/1038701

jest nieprawidłowa. W związku z brakiem możliwości edycji ww. ogłoszenia o zamówienia, protokół z postępowania znajduje się w załączeniu.

Protokół

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź