Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości usługi

Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości usługi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej.
Zapytanie dotyczy: przeprowadzenia kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje w ramach projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej.
Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza który stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę złożyć można osobiście w biurze projektu, Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 17 lub drogą e-mail na adres: biuro@kpowes.org.pl w terminie do dnia 04.07.2017r. godz. 15.00. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie o cenę – przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach KPOWES”. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52 349 54 77 w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00.

Formularz-cenowy (151 KB, DOCX)

Szacowanie ceny (148 KB, DOCX)

 

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź