Blog

IMG_1787 (2)

Spotkanie sieciujące.

W Toruniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował spotkanie dotyczące współpracy Lokalnych Grup Działania i Ośrodków Wsparcia Ekonomi Społecznej z województwa Kujawsko – Pmorskiego. W ramach spotkania odbyło się również spotkanie sieciujące OWES -y, na którym omówiono wszystkie bieżące sprawy dotyczące dalszej współpracy.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź