Blog

XVIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego za nami!

W dniu 5 czerwca w Bydgoszczy odbyło się doroczne święto organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego, finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorami tegorocznego Forum były trzy bydgoskie organizacje: Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości „Terminus”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” oraz Stowarzyszenie „Różowa Wstążeczka”. Myślą przewodnią skonstruowanego programu było wzmocnienie u trzeciego sektora przekonania, iż stanowią siłę stojącą na straży wartości i relacji międzyludzkich, mogącą realnie wpływać na jakość życia. Dobitnie wykazane to zostało zapewne w debacie, zwieńczającej spotkanie, które moderował Michał Tabaczyński – redaktor naczelny Bydgoskiego Informatora Kulturalnego. Wśród zaproszonych ekspertów debaty byli m.in. Agnieszka Dalke – na co dzień pracująca w proobywatelskim Urzędzie Gminy w Lisewie, ale wywodząca się z sektora pozarządowego i nie wyobrażająca sobie, aby tych organizacji nie było – gdyż władza samorządowa korzysta z doświadczenia i kompetencji tychże osób, oraz Jacek Brygman – wójt gminy Cekcyn, której rozwój w dużej mierze także można zawdzięczać osobom wywodzącym się z sektora pozarządowego.

Podczas Forum odbyły się również dwa wykłady: przybyły z Warszawy Krzysztof Wołodźko – publicysta związany z kwartalnikiem „Nowy Obywatel”, próbował skoncentrować nas na refleksji „dobrego państwa”, a przybyły w Krakowa Robert Palusiński – przybliżył teorię Dragon Dreaming Project Design.

Nie zabrakło rozstrzygnięcia corocznego konkursu „Wolontariat w Akcji”, którego celem jest promocja „dobrych praktyk” profesjonalnego wolontariatu. Trzy równorzędne nagrody zostały przyznane: Stowarzyszeniu Sportowemu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie, Stowarzyszeniu „Podaj Rękę” Oddział Kujawsko-Pomorski oraz Kujawsko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „JUDYM”.

Forum uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pod dyrekcją prof. Bernarda Mendlika. Do dyspozycji uczestników była Specjalna Stefa Zdrowia, w której studenci Collegium Medicum w Bydgoszczy dokonywali bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, cholesterolu, poziomu cukru, analizy wellness itp.

Galeria zdjęć
/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź