Kolejni laureaci konkursu „Wolontariat w Akcji” – wybrani i nagrodzeni!

Zdjęcie uczestników osiemnastego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zdjęcie numer 7

Kolejni laureaci konkursu „Wolontariat w Akcji” – wybrani i nagrodzeni!

Podczas tegorocznego XVIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się 5 czerwca w Bydgoszczy, zostały ogłoszone wyniki konkursu ‘Wolontariat w Akcji”. Celem Konkursu jest promocja „dobrych praktyk” profesjonalnego wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, oraz kryteria jakościowe dotyczące współpracy organizacji z wolontariuszami, zgodności z wymogami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Trzy równorzędne nagrody o wartości 1 500, 00 zł zostały przyznane:

Stowarzyszeniu Sportowemu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie, ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz, www.kujawsko-pomorskie.olimpiadyspecjalne.pl
za: wysoki profesjonalizm w obsłudze wolontariatu, umożliwiającego szeroki zakres doświadczeń i rozwój wolontariuszy, którzy to tworzą „siłę i duszę” przedsięwzięć Olimpiad Specjalnych – doniosłego społecznie programu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną www.kujawsko-pomorskie.olimpiadyspecjalne.pl

Stowarzyszeniu „Podaj Rękę”, Miłocin 23, 83-020 Cedry Wielkie, Oddział Kujawsko-Pomorski: ul. Wyszyńskiego 11/22, 85-028 Bydgoszcz, www.podajreke.org
za: profesjonalną procedurę wdrażania wolontariuszy w działania, tworzenie przestrzeni do samodzielności i kreatywności wolontariuszy – na potrzeby doniosłych społecznie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie

Kujawsko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „JUDYM”,
ul. Powstańców Wielkopolskich 35, Kołaczkowo, 89-200 Szubin
za: wolontariat wśród podopiecznych jako ścieżkę powrotu do społeczeństwa, budowanie poczucia wartości poprzez przekazywanie odpowiedzialnych funkcji wolontariuszom.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź