Blog

  • Następny artykuł
  • Poprzedni artykuł

Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości usługi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
prowadzenie doradztwa specjalistycznego w ramach projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”
Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza który stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę złożyć można osobiście w biurze projektu, Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 17 lub drogą e-mail na adres: biuro@kpowes.org.pl w terminie do dnia 5.06.2017r. godz. 15.00.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52 349 54 77 w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00.

Szacowanie ceny Załącznik nr 1
/ Bez kategorii

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź
  • Następny artykuł
  • Poprzedni artykuł