Lista rankingowa złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego do dnia 04.05.2017 r.