Blog

Zdjęcie slajdów na temat zaufania do organizacji z czego największym zaufaniem cieszą się organizacje pozarządowe

Spotkanie z przedsiębiorstwami społecznymi „Zróbmy coś więcej”

04.04.2017 roku odbyło się spotkanie pt „Zrób coś więcej”, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych z powiatów tucholskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, bydgoskiego oraz miasta Bydgoszcz, przedstawicielki KPOWES, oraz przedstawiciele ROPS-u. Spotkanie było doskonałą przestrzenią wymiany myśli, rozważania o powiązaniach międzysektorowych prowadziła – Marta Karwacka w dyskusji pod tytułem ” Dlaczego dla firm ważna jest współpraca z III sektorem? Pożytki z CSR ”

Następnie swoje propozycje działań przedstawili reprezentanci ROPS-u.

Spotkanie zakończył Pan Paweł Chudek dyskusją na temat: Konsolidacji przedsiębiorstw społecznych z regionu kujawsko-pomorskiego.

Wszystkim obecnym dziękujemy za aktywny udział w tworzeniu przyjaznego środowiska pracy dla ekonomii społecznej.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź