RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI JUŻ PO RAZ 10 !!!!!!

RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI JUŻ PO RAZ 10 !!!!!!

Logo rodzynków z pozarządówek

Jak co roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłasza kolejną edycję konkursu o  nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”. To już dziesiąta, jubileuszowa edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 17 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)

regulamin i formularze

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź