Blog

Pierwsze szkolenia za nami

Zakończył się pierwszy cykl szkoleniowy. Chcielibyśmy podziękować bardzo pięknie za wyrozumiałość i współpracę wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. W szczególności pragniemy podziękować za pomoc w udostępnieniu sal szkoleniowych: Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu w Bydgoszczy i jego prezesowi Grzegorzowi Grześkiewiczowi; Urzędowi Miasta Bydgoszcz i Pani Dorocie Glazie, koordynatorowi Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu; Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury i Dyrektorowi Michałowi Dubkowskiemu; Spółdzielni Socjalnej Borowiacki Wigor z Gostycyna i Pani prezes Justynie Kożuch; Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gostycynie i Pani Dyrektor Barbarze Piaseckiej; Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gostycynie; Panu Ryszardowi Taper za udostępnienie świetlicy wiejskiej w Karczemce; Panu Danielowi Kossakowskiemu opiekunowi świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie.
Podziękowania składamy również na ręce trenerów i uczestników. Dziękujemy wam za miłą atmosferę pracy, wyrozumiałość i chęć współpracy.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź