Blog

„Europa dla obywateli” – aplikuj!

Informujemy, że do 1 marca 2017 roku samorządy, instytucje edukacyjne, kulturalne
i badawcze oraz organizacje sektora pozarządowego mają czas na złożenie wniosku
o dofinansowanie projektów w unijnym programie Europa dla obywateli.

Program ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

Działania, na które można dostać dofinansowanie: pamięć europejska, partnerstwo miast, sieci miast, projekty społeczeństwa europejskiego.

W styczniu odbędą się spotkania informacyjne w Warszawie, Wrocłwiu, Gdańsku
i Krakowie.

Szczegóły

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź