Blog

Z wizytą w Gostycynie

30 listopada w siedzibie spółdzielni socjalnej Borowiacki Wigor w Gostycynie odbyło się spotkanie mające na celu przybliżenie funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej
w sferze opieki senioralnej oraz rehabilitacji.
Od roku z inicjatywy włodarzy Gminy Gostycyn oraz Stowarzyszenia Burchat funkcjonuje spółdzielnia socjalna osób prawnych, oferująca starszym mieszkańcom gminy swoją ofertę
w ramach dziennego domu pobytu oraz usługi gastronomiczne i rehabilitacyjne – dla wszystkich zainteresowanych. O funkcjonowaniu Spółdzielni chętnie opowiada prezeska Justyna Kożuch, jak również sami Gospodarze Gminy. Ta lokalna współpraca jest godna miana Dobrej Praktyki – stąd animatorka Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej wraz z przedstawicielami trzech podmiotów (z Bydgoszczy oraz Kcyni) udała się do tej niewielkiej miejscowości w powiecie tucholskim, by zachęcić do podobnych działań na terenie gminy Kcynia oraz umożliwić wymianę doświadczeń owocujących
w przyszłości poprawą jakości działań dla seniorów na terenie Miasta Bydgoszczy i gminy Kcynia.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź