Blog

Zakup ze społeczną misją

zakup logo

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do ubiegania się o certyfikat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Certyfikat potwierdza wysoką jakość produktów i usług proponowanych przez PES, a także jest cenną informacją dla klientów, którzy swoim wyborem, wspierają ważne społeczne inicjatywy.

Kontakt:

Radosław Głowacki (e-mail: r.glowacki@rops.torun.pl, tel. 571 293 188)

Szczegółowa informacja

Ankieta

Wniosek

Zasady przyznawania certyfikatu

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź