Małe Wielkie Zmiany! Zgłoś swoją innowację!

Małe Wielkie Zmiany! Zgłoś swoją innowację!

malewielkiezmiany

Projekt „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” ma na celu wsparcie osób oddalonych od rynku pracy przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań, które posłużą ich aktywizacji zawodowej. W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych takie inicjatywy będą opracowywane, testowane, rozwijane i wspierane finansowo. Wybrane projekty zostaną przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę.

Po otwartych naborach i sesjach design-thinking koncepcje będą dopracowywane przy wsparciu mentorów i doradców. Wybranym innowatorom społecznym zostanie powierzony grant o średniej wysokości 43 000 zł na testowanie opracowanej przez siebie innowacji.

Szczegóły

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź