Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości usługi

Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości usługi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

prowadzenie doradztwa specjalistycznego w ramach projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza który stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę złożyć można osobiście w biurze projektu, Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego19/2 lub drogą e-mail na adres: biuro@kpowes.org.pl  w terminie do dnia 03.10.2016r. godz. 15.00.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52 349 54 77 w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00.

Szacowanie (234 KB, DOCX)

Załącznik nr 1 (234 KB, DOCX)

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź