Blog

Finanse w PES – zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy na szkolenia „Aspekty prawne, finasowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej”. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.: aspekty prawne, finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej.

Szkolenie poprowadzi Joanna Krasnodębska, dyrektor stowarzyszenia BORIS.

Terminy i miejsce: 
18 października 2016 r. Bydgoszcz
19 października 2016 r. Dobrcz
22 listopada 2016 r. powiat tucholski
23 listopada 2016 r. powiat nakielski
Aktualnie prowadzimy rekrutację na październikowe szkolenia. Miejsca szkoleń podamy
w późniejszym terminie.
Aby móc wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać
i przesłać: elektronicznie – skan na e-mail:
szkolenia@kpowes.org.pl, listownie lub dostarczyć osobiście do siedziby na adres:
Stowarzyszenie Gineka
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
ul. M.Piotrowskiego 19/2
85-098 Bydgoszcz
Na zgłoszenia czekamy do 14 października. 
/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź