Blog

Już niedługo rozpoczynamy rekrutację

Informujemy, że niebawem rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”, w części dotacyjnej dotyczącej tworzenia nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie finansowe (dotacje) oraz wsparcie pomostowe mogą otrzymać nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne.

Natomiastdotacje (bez wsparcia pomostowego) są przewidziane dla: podmiotów ekonomii społecznej, które przekształcą się w przedsiębiorstwo społeczne i stworzą nowe miejsce pracy oraz dla już istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Maksymalna kwota dotacja na jedno stanowisko pracy wynosi 24 tys. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać dotację nie wyższą niż 120 tys. Wsparcie pomostowe wypłacane będzie minimum przez 6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach przez 12 miesięcy, natomiast jego wysokość przypadająca na jedno stanowisko pracy nie będzie mogła być wyższa niż najniższe wynagrodzenie.

Dotacje będą udzielane na tworzenie miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy (profil pomocy III) , wymagających największego wsparcia.

Do projektu aplikować mogą osoby fizyczne i podmioty ekonomii społecznej z: Bydgoszczy
i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnić stosowny formularz, które zamieścimy wkrótce na stronie.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź