Akcja nowelizacja

Akcja nowelizacja

Ze względu na znowelizowanie trzech ustaw dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaną omówione wszystkie zmiany.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 22 września od godz. 15.00 do 19.00 w sali im. Łochowskiego przy ul. Jezuickiej 2.

W trakcie szkolenia omówimy:

  • nowelizacja ustawy o rachunkowości (nowe rozwiązania dotyczące księgowości – księgowość uproszczona)
  • nowe sfery pożytku, zasady udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe
  • przepisy dotyczące działalności odpłatnej pożytku publicznego (realizacja działań organizacji za opłatą, bez prowadzenia działalności gospodarczej)
  • zmiany w prawach i obowiązkach organizacji posiadających status OPP
  • nowe wzory ofert i sprawozdań (nowość -wkład rzeczowy)
  • zmiany dotyczące liczby osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia
  • stowarzyszenia zwykłe i możliwość korzystania prze te podmioty ze środków publicznych
  • pełnomocnicy do podpisywania umów z członkami zarządu -sposób powoływania

Po szkoleniu będą Państwo mieli możliwość konsultacji z naszym ekspertem!

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Olender (Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku).

Liczba miejsc jest ograniczona!
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy wysłać na adres ngo@um.bydgoszcz.pl
lub zgłosić telefonicznie: (52) 58 58 273; (52) 58 59 445.

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź