Stalowe Anioły już po raz dziesiąty!

Stalowe Anioły już po raz dziesiąty!

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza X edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Stalowy Anioł”.

Celem konkursu jest promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć; a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1) przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;

2) przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających  w zakresie pomocy społecznej;

4) laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2016 roku osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia lub przesłać pocztą na adres Departamentu (ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;  telefon (056) 656 10 57, e-mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl

Regulamin

Uchwała

Wniosek

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź