Fundacje

Fundacja Gradiam

Fundacja działa na wielu obszarach. Jej priorytety to np. upowszechnianie kultury fizycznej, szerzenie wolontariatu, ekologia, turystyka i krajoznawstwo.

Fundacja Netka

Netka stawia na różnorodne działania artystyczne. Szerzy inicjatywy kulturalne w małych miejscowościach, realizuje autorskie projekty.

Sprawdź aktualności

Fundacja Edukacyjna Rozmaici

Realizują takie projekty jak: Przedsiębiorcza Kobieta, Forum Wyjątkowości, Laboratorium Sukcesu.

Oni tworzą fundację

Fundacja Wytwórnia Marzeń

Fundacja pomaga realizować marzenia i inspiruje do działania. Rozwija kreatywne myślenie
u dzieci i dorosłych. Prowadzą treningi, spotkania, warsztaty.

Dowiedz się więcej

Fundacja Mandragora

Podstawowym obszarem działalności jest promocja kultury i sztuki, wspieranie środowisk twórczych, edukacja kulturalna i artystyczna kształtująca światłych i wrażliwych odbiorców.
Działalność Mandragory polega m.in. na: organizowaniu, wspieraniu i promowaniu przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, propagowaniu wymiany kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru europejskiej tradycji dziedzictwa kulturowego oraz wspieraniu programów edukacyjnych i oświatowych z zakresu wyrównywania szans oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży.