Finanse w PES - zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy na szkolenia "Finanse i rachunkowość w podmiotach ekonomii społecznej". Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.: aspekty prawne, finansowe i rachunkowe działaności w sferze ekonomii społecznej. 

Szkolenie poprowadzi Joanna Krasnodębska, dyrektor stowarzyszenia BORIS. 

Terminy i miejsce: 
 
18 października 2016 r. Bydgoszcz
19 października 2016 r. Dobrcz
 
22 listopada 2016 r. powiat tucholski
23 listopada 2016 r. powiat nakielski
 
Aktualnie prowadzimy rekrutację na październikowe szkolenia. Miejsca szkoleń podamy w późniejszym terminie.
Na zgłoszenia czekamy do 14 października. 
 
 

Przedłużone konsultacje

rewitalizacja

Informujemy, że konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Bydgoszczy zostały przedłużone. 

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi Ratusz zaplanował na dzień 4 października 2016 r. na godz. 17.00 w Sali nr 5 Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 (parter).

Natomiast spotkanie z członkami Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”zaplanowano na dzień 5 października 2016 r. na godz. 17.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 (2 piętro).

Obwieszczenie prezydenta

Dziękujemy!

Bardzo dziękujemy za liczny udział w szkoleniach dot. powoływania i zakładania działaności w sferze ekonomii społecznej. Spółdzielnia socjalna a spółka non-profit. 

Mamy nadzieję, że nasi specjaliści rozwiali Państwa wątpliwości oraz przekonali do pracy
w sferze ekonomii społecznej. 

Informujemy, że niebawem zaprosimy Państwa na kolejne szkolenia poruszające równie interesującą tematykę. 

Wszystkich, którzy jeszcze nie zapisali się do newslettera - zachęcamy do podania swojego adresu mailowego (na stronie internetowej). Dzięki temu będą Państwo na bieżąco z ofertą KPOWES. 

V  BA65

Szkolenie - aktualizacja

Informujemy, że lista uczestników na szkolenie na 20 września została zamknięta. Zapraszamy na 21 września.

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

Już niedługo rozpoczynamy rekrutację

Informujemy, że niebawem rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”, w części dotacyjnej dotyczącej tworzenia nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie finansowe (dotacje) oraz wsparcie pomostowe mogą otrzymać nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne.

Natomiastdotacje (bez wsparcia pomostowego) są przewidziane dla: podmiotów ekonomii społecznej, które przekształcą się w przedsiębiorstwo społeczne i stworzą nowe miejsce pracy oraz dla już istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Maksymalna kwota dotacja na jedno stanowisko pracy wynosi 24 tys. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać dotację nie wyższą niż 120 tys. Wsparcie pomostowe wypłacane będzie minimum przez 6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach przez 12 miesięcy, natomiast jego wysokość przypadająca na jedno stanowisko pracy nie będzie mogła być wyższa niż najniższe wynagrodzenie.

Dotacje będą udzielane na tworzenie miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy (profil pomocy III) , wymagających największego wsparcia.

Do projektu aplikować mogą osoby fizyczne i podmioty ekonomii społecznej z: Bydgoszczy
i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnić stosowny formularz, które zamieścimy wkrótce na stronie. 

Akcja nowelizacja

Ze względu na znowelizowanie trzech ustaw dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaną omówione wszystkie zmiany.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 22 września od godz. 15.00 do 19.00 w sali im. Łochowskiego przy ul. Jezuickiej 2.

Czytaj więcej: Akcja nowelizacja

Dowiedz się więcej o ES - przyjdź na szkolenie!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Zakładanie i prowadzenie działalności w sferze ekonomii społecznej. Spółdzielnia socjalna a spółka non-profit.
Szkolenie jest bezpłatne, mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne i osoby prawne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne, z: Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego.
Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 20 i 21 września 2016 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszcz przy ul. Jezuickiej 2 (sala Łochowskiego na parterze).

Wśród poruszanej tematyki znajdą się kwestie: prowadzenia działaności gospodarczej przez PES, zakładanie PES, różnice pomiędzy spółdzielnią socjalną a spółką non-profit.
Szkolenie poprowadzi Grzegorz Wojtanowski.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać i przesłać: elektronicznie - skan na e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , listownie lub dostarczyć osobiście do siedziby na adres:

Stowarzyszenie Gineka
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
ul. M.Piotrowskiego 19/2
85-098 Bydgoszcz
Na zgłoszenie czekamy do 19 września 2016 r. 

Formularz zgłoszeniowy, 20 września

Formularz zgłoszeniowy, 21 września

Program szkolenia

Program współpracy - razem możemy więcej!

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych społeczników, przedstawicieli grup nieformalnych oraz wszystkich, którzy chcieliby aktywnie wspierać III sektor w Bydgoszczy na spotkania robocze dot. tematów ważnych dla środowiska III sektora w mieście.
Tematem przewodnim zbliżającego się spotkania będzie Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 września o godz. 16.30 w sali nr 5 przy ul. Jezuickiej 1.

Rozpoczęły się także konsultacje projektu Programu, który wraz z formularzem konsultacji dostępny jest tutaj.

 

VIII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych

Zachęcamy do udziału w VIII Ogólnopolskim Forum Spółdzielni Socjalnych pod nazwą  
10 lat spółdzielczości socjalnej w Polsce – od idei do działania.

Forum odbędzie się w dnia 12-14 października 2016 roku w Gnieźnie (Hotel Ibis Styles Gniezno Stare Miasto).

Podczas tegorocznego forum zostaną omówione zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych z udziałem sekretarza stanu w MRPiPS Krzysztofa Michałkiewicza; kwestie udziału w projektach innowacyjnych, możliwości korzystania z oferty Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz idea społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Przeprowadzone zostaną również warsztaty branżowe oraz warsztaty dotyczące działalności sfery pożytku publicznego, wykorzystujące kompetencje finansowe i zarządcze.

Omówione zostaną nowe formularze ofert na realizację zadań publicznych oraz kwestie planowania budżetu z wykorzystaniem narzędzi planistycznych. 

Podczas Forum czynne będą punkty informacyjne w zakresie porad prawnych, innowacji społecznych, instrumentów zwrotnych.

ProgramNewsletter